Tarptautiniai viešieji pirkimai ir jų vertės ribos

02.26.2020

Tarptautiniai viešieji pirkimai gali būti mažos arba didelės vertės. Mažos vertės pirkimais laikomi tie, kurių suma yra ne didesnė nei 46 000 eurų be PVM.

Tarptautinių pirkimų ribos yra griežtai reglamentuotos, tad jomis remiantis galima priskirti pirkimą į vieną arba kitą kategoriją.

Perkančiosios organizacijos vertės ribos gali būti:

139 000 EUR.

Ši riba taikoma tokiu atveju, kai prekes arba paslaugas perka organizacijos, kurios yra įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą. Taip pat ši riba taikoma ir toms organizacijoms, kurių pirkimai yra susiję su LR viešųjų pirkimų įstatymo 6 priede nurodytais pirkiniais. Sąrašas yra sudaromas Pasaulio prekybos organizacijos. Pavyzdžiui: mineralinis kuras, druska, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineralinis vaškas ir t.t.

214 000 EUR.

214 000 EUR riba taikoma tokiu atveju, kai prekes arba paslaugas perka, tiksliau, konkursus vykdo tos organizacijos, kurios yra neįrašytos į LR Vyriausybės institucijos patvirtintą centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą. Taip pat ši riba yra taikoma tokiu atveju, kai perkami produktai nėra susiję su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 priede nurodytomis prekėmis, kurias minėjome jau anksčiau.

750 000 EUR.

Tarptautinis viešųjų pirkimų portalas apibrėžia, kad ši riba taikoma tokiu atveju, kai perkamos socialinės bei kitos specialios paslaugos, kurios apibrėžtos LR viešųjų pirkimų įstatyme. Tai yra, pavyzdžiui: sveikatos, socialinės ir susijusios paslaugos, administracinės, švietimo, sveikatos priežiūros ir kultūros bei kitos bendruomenės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos, įskaitant profesinių organizacijų, politinių organizacijų, jaunimo asociacijų ir kitų narystės organizacijų teikiamas paslaugas.

5 350 000 EUR.

Kai yra perkami kokio nors tipo darbai, tačiau ne prekės ir ne paslaugos.

Tarptautiniai pirkimai pagal VPĮ 5 straipsnio 8, 9 ir 10 dalis nepriklausomai nuo to, kad pirkimo vertė atitinka TED pirkimus (ir net juos viršija) – perkančioji organizacija vistiek gali atlikti supaprastintus pirkimus atskiroms dalims (tai yra mažos vertės pirkimus), kurių kiekvienos vertė yra mažesnė nei 80 000 eurų be PVM (perkant prekes arba paslaugas) ir 1 000 000 eur be PVM perkant darbus. Bendra tokio tipo pirkimų dalis turi būti ne didesnė nei 20 % viso pirkimo vertės.

Perkantieji subjektai klasifikuojami į šias vertės ribas:

428 000 EUR.

Riba taikoma tokiu atveju, kai yra perkamos paslaugos arba prekės, taip pat, kai yra vykdomas konkursas projektui laimėti.

1 000 000 EUR.

Riba yra nustatyta tokiu atveju, kai yra perkamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 4 priede numatytos socialinės ir kitos specialiosios paslaugos.

5 350 000 EUR.

Vertė nurodyta tokiu atveju, kai yra perkami darbai.