Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose

02.26.2020

Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose užima labai svarbią vietą, kadangi patys viešųjų pirkimų skelbimai „iš savęs“ skirti tam, kad visuomenė, verslininkai, organizacijos galėtų susipažinti su nuostatomis bei paskirstomu šalies biudžetu. Visgi, egzistuoja „tam tikros konfidencialumo ribos“, kurių reikia laikytis.

Praktika rodo, kad dažnai tiekėjai piktnaudžiauja akcentuodami, kad tam tikra informacijos dalis yra konfidenciali. Tokiu atveju dažnai įvardijama, kad pateikta info yra komercinė paslaptis. Perkančiosios organizacijos apskritai siekdamos išvengti ginčų yra linkusios bet kokią tiekėjo nurodytą info laikyti konfidencialia ir jos neviešinti nors tai įpareigoja įstatymai.

Kas yra konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose?

Konfidencialumo sąvoka atrodo gana aiški, tačiau dažnas paslaugos tiekėjas tikslinasi – kokia informacija gali būti konfidenciali.

Plačiau apie informaciją, kuri gali būti neviešinama – siūlome skaityti Viešųjų pirkimų tarnybos info leidinyje: „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“.

Papildomai galime akcentuoti, kad informacija kaip: kainos, pavadinimai, prekių gamintojai, naudojama įranga, modeliai, techninės specifikacijos, naudotojo instrukcija ir panašiai – vieša informacija, tad ji negali būti slepiama, nėra konfidenciali.

Visas pasiūlymas – konfidencialus?

Tiekėjams dažnai kyla klausimas, yra jie gali visą pasiūlymą laikyti konfidencialiu tokiu atveju, jeigu apibrėžtų, kad tai apima komercinę paslaptį. Viešųjų pirkimų tarnyba nustato, kad viskas pasiūlymas NEGALI būti laikomas konfidencialiu. Įstatymas teigia, kad: „Įstatymo 20 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodomus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.“ (ištrauka iš Viešųjų Pirkimų Tarnybos išleisto leidinio „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“).

Konfidencialios informacijos pagrįstumas

Kadangi konfidencialumo sąvoka ir tuo pačiu praktikoje jos naudojimo galimybės yra įvertinamos neatsakingai ir jomis dažnai piktnaudžiaujama – galimas kreipimasis dėl info konfidencialumo pagrįstumo.

Tiesa, nėra apibrėžta, kuriuo metu perkančioji organizacija turi arba gali kreiptis į tiekėją dėl konfidencialumo pagrįstumo. Viešųjų Pirkimų įstatymas to neapibrėžia.

Tarnyba teigia, kad geriausias laikas tai padaryti yra tuomet, kai tiekėjas yra įvardijamas kaip konkurso laimėtojas. Juk tokiu atveju perkančioji organizacija turi viešai skelbti informaciją apie surengtą konkursą, viešinti detales, tad dažniausiai tai yra laikas, kai tikslinimąsi ir dėl konfidencialumo pagrįstumo, jeigu kyla toks klausimas.

Gavus reikalingą informaciją – visi pirkimų dalyviai turėtų būti su ja supažindinami.

Subtiekėjai ir konfidencialumas

Jeigu įmonė nėra pajėgi konkuruoti su kitais viešuosiuose pirkimuose – ji gali bendradarbiauti su subtiekėjais bei sudaryti kitas sąjungas, kurios kartu dalyvautų konkursuose kaip vienas vienetas. Tokiu atveju kyla klausimas - ar subtiekėjų pavadinimas taip pat turi būti/ gali būti viešinamas, ar tai yra/ gali būti konfidenciali informacija.

Atsakymas yra toks, jog subtiekėjų pavadinimai negali būti konfidencialūs. Suprantama, kad juos viešinant būtinai reikia laikytis Asmens duomenų apsaugos įstatymo, tačiau kadangi tai yra verslas, juridinis asmuo – jis taip pat turi būti viešinamas kaip kartu dalyvaujantis pirkimuose.

Nuolaidos siūlomas ir konfidenciali informacija

Kiek keblesni atvejai yra tuomet, kai aiškinamasi, ar konfidencialia info laikomas nuolaidos pasiūlymas. Viešųjų pirkimų tarnybos internetiniame puslapyje pateikiamas pavyzdys, kuris galbūt padės paprasčiau suvokti – kokiais atvejais nuolaida negali būti laikoma konfidencialia informacija.

„Perkami degalai degalinėse pagal kintamąjį įkainį. Laimėjęs tiekėjas pranešė, kad konfidencialia informacija laiko pasiūlytą pastoviąją įkainio dalį – nuolaidą“.

„Tarnybos nuomone tai nėra konfidenciali informacija. Kai sutartyje taikoma kintamo įkainio kainodara, tuomet nekonfidencialu bus tai, kas laikoma kintama dalimi ir tiekėjo pasiūlyta“.

Jeigu nesate tikras, ar tam tikra informacija gali būti priskiriama konfidencialiai, ar ji turi būti viešinama – visada galite susisiekti su Viešųjų Pirkimų tarnyba ir užduoti šį klausimą. Svarbiausia – viską daryti teisingai bei įstatymiškai, tad papildoma konsultacija – geras pasirinkimas.